Hebrews 2:16

Bulgarian(i) 16 Защото наистина Той не помогна на ангелите, а помогна на Авраамовото потомство.