Hebrews 10:28

Bulgarian(i) 28 Ако някой, който е престъпил закона на Мойсей, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели,