Haggai 2:8

Bulgarian(i) 8 Мое е среброто и Мое е златото, заявява ГОСПОД на Войнствата.