Haggai 2:20

Bulgarian(i) 20 И ГОСПОДНОТО слово беше втори път към Агей на двадесет и четвъртия ден от месеца и каза: