Haggai 1:5

Bulgarian(i) 5 И сега, така казва ГОСПОД на Войнствата: Внимавайте в пътищата си!