Haggai 1:1

Bulgarian(i) 1 Във втората година на цар Дарий, в шестия месец, на първия ден от месеца, ГОСПОДНОТО слово беше чрез пророк Агей към управителя на Юда Зоровавел, сина на Салатиил, и към първосвещеника Иисус, сина на Йоседек, и каза: