Genesis 7:9

Bulgarian(i) 9 влязоха две по две в ковчега при Ной, мъжко и женско, както Бог заповяда на Ной.