Genesis 6:6

Bulgarian(i) 6 И ГОСПОД се разкая, че беше създал човека на земята, и се огорчи в сърцето Си.