Genesis 5:8

Bulgarian(i) 8 И всичките дни на Сит станаха деветстотин и дванадесет години, и умря.