Genesis 5:25

Bulgarian(i) 25 Матусал живя сто осемдесет и седем години и роди Ламех.