Genesis 4:5-7

Bulgarian(i) 5 а на Каин и на жертвата му не погледна благосклонно. И Каин се разсърди твърде много и лицето му се помрачи. 6 И ГОСПОД каза на Каин: Защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? 7 Ако правиш добро, не е ли прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към теб ще бъде неговото желание, но ти владей над него.