Genesis 4:24

Bulgarian(i) 24 Ако за Каин се отмъсти седмократно, за Ламех ще се отмъсти седемдесет и седмократно.