Genesis 47:7

Bulgarian(i) 7 След това Йосиф въведе баща си Яков и го представи на фараона, и Яков благослови фараона.