Genesis 44:11

Bulgarian(i) 11 Тогава те бързо снеха чувалите си на земята и всеки отвори своя чувал.