Genesis 43:12

Bulgarian(i) 12 Вземете двойно повече пари в ръцете си, върнатите в чувалите ви пари върнете с ръцете си — може да е станала грешка.