Genesis 40:6

Bulgarian(i) 6 И Йосиф влезе при тях сутринта и видя, че бяха смутени.