Genesis 3:21

Bulgarian(i) 21 И ГОСПОД Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече.