Genesis 39:19

Bulgarian(i) 19 Когато господарят му чу думите, които му говори жена му, като каза: Така ми стори слугата ти! — гневът му пламна.