Genesis 36:34

Bulgarian(i) 34 Когато умря Йовав, вместо него се възцари Хусам от земята на теманците.