Genesis 36:30

Bulgarian(i) 30 княз Дисон, княз Асар, княз Дисан. Тези са князете, произлезли от хорейците, според княжествата им в земята Сиир.