Genesis 26:27

Bulgarian(i) 27 И Исаак им каза: Защо сте дошли при мен, като ме мразите и ме изпъдихте от вас?