Genesis 23:15

Bulgarian(i) 15 Чуй ме, господарю, какво е между мен и теб земя за четиристотин сребърни сикъла? Погреби покойницата си!