Genesis 22:1

Bulgarian(i) 1 След тези събития Бог изпита Авраам и му каза: Аврааме! А той каза: Ето ме.