Genesis 10:10

Bulgarian(i) 10 И началото на царството му беше Вавилон и Ерех, и Акад, и Халне в земята Сенаар.