Ezra 2:10

Bulgarian(i) 10 синовете на Вануй: шестстотин четиридесет и двама души;