Ezekiel 42:20

Bulgarian(i) 20 От четирите страни го измери. Имаше стена околовръст, дължината й беше петстотин тръстики и ширината й —петстотин тръстики, за да отделя святото от несвятото.