Ezekiel 40:41

Bulgarian(i) 41 Четири маси имаше отсам и четири маси — оттам при страните на портата; осем маси, на които се колят жертвите.