Ezekiel 38:16

Bulgarian(i) 16 И ще се изкачиш против народа Ми Израил като облак, за да покриеш земята. Това ще бъде в последните дни, и Аз ще те доведа против Своята земя, за да Ме познаят народите, когато се осветя в теб, Гог, пред очите им.