Ezekiel 36:10-12

Bulgarian(i) 10 И ще умножа върху вас хора, целия израилев дом, целия; и градовете ще се населят и развалините ще се съградят. 11 И ще умножа върху вас хора и животни, и ще се умножат и се наплодят; и ще ви населя, както бяхте преди, и ще ви направя по-голямо добро отколкото в началото ви; и ще познаете, че Аз съм ГОСПОД. 12 И ще направя да ходят по вас хора, народът Ми Израил; те ще те владеят и ще им бъдеш наследство, и няма вече да ги лишиш от деца.