Ezekiel 34:21

Bulgarian(i) 21 Понеже блъскате със страна и с рамо и бодете с рогата си всичките немощни, докато ги разпръснете навън,