Ezekiel 21:4

Bulgarian(i) 4 Затова, понеже ще отсека от теб праведен и безбожен, затова мечът Ми ще излезе от ножницата си против всяка плът, от юг до север.