Ezekiel 11

Bulgarian(i) 1 И Духът ме вдигна и ме отнесе на източната порта на ГОСПОДНИЯ дом, която е обърната на изток. И ето, във входа на портата — двадесет и петима мъже, и видях сред тях Яазания, сина на Азур, и Фелатия, сина на Ваная, първенци на народа. 2 И ми каза: Сине човешки, тези са мъжете, които измислят неправда, и които замислят зли планове в този град. 3 И казват: Не е време да строим къщи; този град е котел, а ние — месо. 4 Затова пророкувай против тях, пророкувай, сине човешки! 5 И ГОСПОДНИЯТ Дух връхлетя върху мен и ми каза: Говори: Така казва ГОСПОД: Така казахте, доме израилев, и това, което се надига в духа ви, Аз го зная. 6 Умножихте убитите си в този град и напълнихте улиците му с убити. 7 Затова, така казва Господ БОГ: Убитите от вас, които постлахте сред него, те са месо, а този град е котел; но вие ще бъдете извадени отсред него. 8 От меч се бояхте, и меч ще докарам върху вас, заявява Господ БОГ. 9 Ще ви извадя отсред града и ще ви предам в ръката на чужденци, и ще извърша съд над вас. 10 От меч ще паднете; на границата на Израил ще ви съдя и ще познаете, че Аз съм ГОСПОД. 11 Този град няма да ви бъде котел, а вие да бъдете месо сред него; на границата на Израил ще ви съдя. 12 И ще познаете, че Аз съм ГОСПОД, в чиито наредби не ходихте, и чиито правила не изпълнявахте, а изпълнявахте правилата на народите около вас. 13 А когато пророкувах, Фелатия, синът на Ваная, умря. И аз паднах на лицето си и извиках със силен глас и казах: О, Господи БОЖЕ! Ще довършиш ли остатъка на Израил? 14 И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза: 15 Сине човешки, братята ти, твоите братя, роднините ти и целият израилев дом, те всички са, на които ерусалимските жители казаха: Отдалечете се от ГОСПОДА, на нас се даде земята за владение! 16 Затова кажи: Така казва Господ БОГ: Въпреки че ги отдалечих между народите и въпреки че ги разпръснах по разни страни, пак им бях светилище за малко в страните, където са отишли. 17 Затова кажи: Така казва Господ БОГ: И ще ви събера от народите, и ще ви прибера от страните, където сте разпръснати, и ще ви дам израилевата земя. 18 И ще дойдат там и ще махнат от нея всичките й мерзости и всичките й гнусотии. 19 И ще им дам едно сърце и ще вложа вътре във вас нов дух. И ще отнема каменното сърце от плътта им и ще им дам сърце от плът, 20 за да ходят в наредбите Ми и да пазят правилата Ми, и да ги вършат. И те ще Ми бъдат народ и Аз ще им бъда Бог. 21 А на тези, чието сърце ходи според желанията на мерзостите им и гнусотиите им, ще въздам пътя им върху главите им, заявява Господ БОГ. 22 И херувимите вдигнаха крилете си и колелата се издигнаха заедно с тях, и славата на Израилевия Бог беше отгоре върху тях. 23 И ГОСПОДНАТА слава се издигна отсред града и застана на хълма, който е на изток от града. 24 И Духът ме вдигна и ме отнесе във видение чрез Божия Дух в Халдея, при пленниците. И видението, което бях видял, си отиде от мен. 25 И говорих на пленниците всичките думи, които ГОСПОД ми беше показал.