Exodus 7:2

Bulgarian(i) 2 Ти ще говориш всичко, което ти заповядвам, а брат ти Аарон ще говори на фараона да пусне израилевите синове от земята си.