Exodus 4:8

Bulgarian(i) 8 Ако не ти повярват и не послушат гласа на първото знамение, ще повярват поради гласа на другото знамение.