Exodus 36:37

Bulgarian(i) 37 Направи и завеса за входа на шатъра от синьо, мораво, червено и препреден висон, везана работа,