Exodus 36:16

Bulgarian(i) 16 И съедини петте завеси отделно и шестте завеси отделно.