Exodus 35:34

Bulgarian(i) 34 И Той вложи в сърцето му да поучава, на него и на Елиав, сина на Ахисамах, от дановото племе.