Exodus 35:13

Bulgarian(i) 13 масата и прътовете й с всичките й принадлежности и присъствените хлябове,