Exodus 31:10

Bulgarian(i) 10 и служебните одежди, и светите одежди на свещеника Аарон и одеждите на синовете му, за да свещенодействат,