Exodus 30:30

Bulgarian(i) 30 И да помажеш Аарон и синовете му, и да ги осветиш, за да Ми свещенодействат.