Exodus 2:4

Bulgarian(i) 4 А сестра му стоеше отдалеч, за да види какво ще се случи с него.