Exodus 2:24

Bulgarian(i) 24 Бог чу стенанията им, и Бог си спомни Своя завет с Авраам, с Исаак и с Яков.