Exodus 2:20

Bulgarian(i) 20 И той каза на дъщерите си: А къде е той? Защо оставихте човека? Повикайте го да яде хляб.