Exodus 2:19

Bulgarian(i) 19 А те казаха: Един египтянин ни избави от ръцете на овчарите, при това и вода ни наля и напои стадото.