Exodus 2:17

Bulgarian(i) 17 Но овчарите дойдоха и ги изпъдиха, а Мойсей стана и им помогна, и напои стадото им.