Exodus 2:13

Bulgarian(i) 13 Излезе и на другия ден, и ето, двама евреи се караха. И той каза на виновния: Защо биеш ближния си?