Exodus 2:12

Bulgarian(i) 12 и като се огледа насам-натам и видя, че няма никой, уби египтянина и го скри в пясъка.