Exodus 26:8

Bulgarian(i) 8 Дължината на всяка завеса да бъде тридесет лакътя и широчината на всяка завеса -- четири лакътя; единадесетте завеси да имат една мярка.