Exodus 23:30

Bulgarian(i) 30 Малко по малко ще ги изгонвам отпред теб, докато се умножиш и завладееш земята.