Exodus 21:10

Bulgarian(i) 10 Ако си вземе още една жена, да не намали на онази храната й, облеклото й и съпружеското сношение с нея.